ગુજરાતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ વકીલ | 9925002031 | અમદાવાદ ગુજરાતમાં PLMA એક્ટ કેસના એડવોકેટ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

ભારતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) એ મની લોન્ડરિંગ અને સંબંધિત ગુનાઓને રોકવા અને તેનો સામનો કરવા માટે ઘડવામાં આવેલ કાનૂની માળખું છે. મની લોન્ડરિંગ એ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલી આવક (જેમ કે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી)ને બેંકિંગ ટ્રાન્સફર અથવા કોમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનના જટિલ ક્રમમાંથી પસાર કરીને કાયદેસર દેખાડવાની પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરે છે. પીએમએલએ સૌપ્રથમ 2002 માં ઘડવામાં આવ્યું હતું અને તેની જોગવાઈઓને મજબૂત કરવા માટે તેમાં અનુગામી સુધારા કરવામાં આવ્યા છે.

ભારતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ:

 

  1. **ગુનાની વ્યાખ્યા:**

– મની લોન્ડરિંગને ગુનાની કોઈપણ આવકને બિનજરૂરી મિલકત તરીકે રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.  આ અધિનિયમ મની લોન્ડરિંગને ગુનાહિત બનાવે છે અને ગુનાની આવકને જોડવા અને જપ્ત કરવાની જોગવાઈ કરે છે.

 

  1. **નિયુક્ત સત્તાધિશો:**

– આ અધિનિયમ PMLA હેઠળના ગુનાઓની તપાસ અને કાર્યવાહી કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના ડિરેક્ટર સહિત વિવિધ સત્તાધિકારીઓને નિયુક્ત કરે છે.

 

  1. **ગુનાઓ અને સજાઓ:**

– આ અધિનિયમ મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત અનેક ગુનાઓની યાદી આપે છે, જેમાં અપરાધની આવકના સ્ત્રોતને છૂપાવવા, હસ્તગત કરવા, કબજામાં રાખવા અને તેમને બિનજરૂરી મિલકત તરીકે રજૂ કરવા સહિત.ના ગુનાઓ સામેલ છે, ગુનાની સજામાં કેદ અને દંડનો સમાવેશ થઈ શકે છે. સજાની તીવ્રતા ગુનાની પ્રકૃતિ અને હદ પર આધારિત છે.

 

  1. **જોડાણ અને જપ્તી:**

– આ અધિનિયમ સત્તાધિકારીઓને ગુનાની આવકમાંથી મેળવેલી મિલકતો જપ્ત કરવા અને પછીથી જપ્ત કરવાની સત્તા આપે છે. મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે.

 

  1. **અહેવાલ આપતી સંસ્થાઓની જવાબદારીઓ:**

– નાણાકીય સંસ્થાઓ, બેંકો અને નાણાકીય વ્યવહારો સાથે કામ કરતી અન્ય સંસ્થાઓને ‘રિપોર્ટિંગ એન્ટિટીઝ’ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. તેઓએ વ્યવહારોના રેકોર્ડ જાળવવા, ગ્રાહકની ઓળખ ચકાસવા અને યોગ્ય અધિકારીઓને શંકાસ્પદ વ્યવહારોની જાણ કરવી જરૂરી છે.

 

  1. **નિર્ણાયક સત્તા:**

– એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના નિયામક દ્વારા જારી કરાયેલ જોડાણ/જપ્તીના આદેશો સામેની અપીલો સાંભળવા માટે એક ન્યાયિક સત્તામંડળની સ્થાપના કરવામાં આવે છે.

 

  1. **એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ:**

– એડજ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટી દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશો સામે અપીલની સુનાવણી માટે એક એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

 

  1. **આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર:**

– આ અધિનિયમ મની લોન્ડરિંગના ગુનાઓની તપાસ અને કાર્યવાહીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગની સુવિધા આપે છે. તે વિદેશમાં સ્થિત ગુનાની આવકમાંથી મેળવેલી ભારતમાં મિલકતોની જોડાણ અને જપ્તી માટે પરવાનગી આપે છે.

 

  1. **સુધારાઓ:**

– ઉભરતા પડકારોનો સામનો કરવા અને કાયદાકીય માળખાને મજબૂત કરવા માટે આ અધિનિયમમાં વર્ષોથી સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.

 

  1. **એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED):**

– નાણા મંત્રાલય હેઠળની ED, PMLA લાગુ કરવા માટે જવાબદાર પ્રાથમિક એજન્સી છે. તે મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કેસોની તપાસ અને કાર્યવાહી કરે છે.

 

ગુજરાતમાં PMLA કેસ એટર્ની | 9925002031 | અમદાવાદ ગુજરાતમાં PLMA એક્ટ બાબત વકીલ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

સારાંશમાં, ભારતમાં મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ એ એક વ્યાપક કાયદો છે જેનો હેતુ નાણાકીય ગુનાઓ સામેની લડતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ માટે કડક સજા, સંપત્તિ જપ્તી અને મિકેનિઝમ્સ સ્થાપિત કરીને મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓને રોકવાનો છે. તે નાણાકીય વ્યવસ્થાની અખંડિતતા જાળવવામાં અને કાનૂની હેતુઓ માટે ગેરકાયદેસર ભંડોળના ઉપયોગને રોકવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે.

ગુજરાત ભારતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) મની લોન્ડરિંગ અને સંબંધિત ગુનાઓને રોકવા અને તેનો સામનો કરવા માટે સંબંધિત તમારા ફોજદારી કેસ માટે તમે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો સંપર્ક કરી શકો છો, મોબાઈલ નંબર 9925002031 પર કૉલ/વોટ્સએપ અથવા “advocatepmmodi@gmail.com” પર ઈમેલ કરી શકો છો.

Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :