ગુજરાત અમદાવાદમાં સાયબર ક્રાઈમના ટોપ વકીલ |  9925002031 । બેંકખાતાને અન-ફ્રીઝ કરવા માટેના લીગલ સોલ્યુશન માટેના વકીલ ગુજરાત । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

આ બ્લોગ તમે કોઈપણ ભાષામાં વાંચી રહ્યા છો પણ અમે ફક્ત ગુજરાતી હિંદી અને અંગ્રેજી ભાષામાં તમારી સાથે વોટ્સેપ ચેટ કે ફોન ઉપર વાત કરી શકીશુ.

તમારુ બેંક ગુજરાત કે અમદાવાદ એકાઉંટ સાયબર સેલ દ્વારા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યુ છે તો તમે યુ ટ્યુબ ઉપર “એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી” નામની અમારી ચેનલ સર્ચ કરી લેજો, તેના ઉપર તમને 3-3 મિનીટ્સના વીડીયોની ક્લિપ જોવા મળશે જેમાંથી તમને તમારા મનમા ઉભા થતા કોઈપણ સવાલના જવાબ મળી જશે.

તમારુ બેંક ખાતુ કોઈક જાણીતા કે અજાણ્યા ટ્રાંસ્ઝેક્શનના લીધે કે કોઈક ધંધાકીય વ્યવ્હાર કે બેટીગ એપ કે લોન એપ કે ક્રીપટો-કરંસી કે ડોલર ટ્રેડીંગ કે ગોલ્ડ ટ્રેડીંગ કે બાઈનાંસ એપ કે બીજી કોઈ ટ્રેડીંગ એપ્લીક્શન કે બીજા કોઈ અંદરો અંદરના વ્યવ્હારના લીધે કે કોઈક સગા સબંધી કે મિત્ર સાથેના વ્યવહાર ના લીધે કે કોઈક બીજા કારણોસર તમારી બેંક દ્વારા ફ્રીજ કરવામાં આવ્યુ છે?

જવાબ હા છે? તો આવી ઘટનાઓના ભોગ બનેલાઓના રોજના 80 થી 150 જેટલા ફોન આખા ભારતમાંથી અમને મળી રહ્યા છે.

 

ઇંડીયા ગુજરાત અમદાવાદમાં સાયબર ક્રાઈમના વકીલ |  9925002031 । બેંકખાતાને અન-ફ્રીઝ કરવા માટેના લીગલ સોલ્યુશન વકીલ અમદાવાદ  ગુજરાત । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

તમને મનમાં એમ થાય છે કે મારી શુ ભુલ? હુ ક્યાં કોઈ ખોટુ કામ કરી રહ્યો છુ? તો આવા સવાલના જવાબ ફક્ત પોલીસ તપાસ દર્મ્યાન જ મળી શકે જેના માટે તમારે પોલીસ સ્ટેશન જવુ પડ્શે એ સિવાય કોઈ શોર્ટ કર્ટ નથી.

તમે કોઈ ઓંનલાઈન ફી લેતા એડવોકેટ સાહેબ પાસે ઓનલાઈન ફી આપીને કામ કરાવવાની ઇચ્છા રાખસો તો સમજી લેજો કે કદાચ તમને કોઈ ફ્રોડ ડીગ્રીવાળા એડવોકેટ ભટકાઈ જશે અને કદાચ તમારા રૂપિયા પણ જશે એવી શકયતાઓ ખુબ વધારે છે.

બેંક ખાતુ ફ્રીજ થતા જ તમારે તમારી બેંક પાસે જઈને, તેને સાયબર સેલ પાસેથી મળેલા ઈ-મેલની કોપી કે તેમાંથી પુરતી માહીતી મેળવી લેવાની છે અને એક્નોલેજ નંબર, કયા રાજ્યના કયા શહેરના કયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી ફરીયાદ થઈ છે? એ જાણવુ પડશે.

જો તમને પોલીસ સ્ટેશનની ખબર ન હોય તો એ માટે તમારી થોડી મહેનત કરવી પડ્શે કારણકે એ વગર તો એડવોકેટ પણ કાંઈ કરી નહી શકે. ગુજરાતમાં જે પણ શહેરમાં જે પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી ફરીયાદ હશે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં તમારે તમારા એડવોકેટ્ને લઈને જવુ પડશે.

બેસ્ટ સાયબર ક્રાઈમ એડવોકેટ અમદાવાદ ગુજરાત ભારત । 9925002031 । ટોપ સાયબર ક્રાઈમ વકીલ અમદાવાદ ગુજરાત ઇંડીયા । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

તમે ગુજરાત રાજયના સાયબર ક્રાઈમ ને કે જે તે શહેરના પોલીસ સ્ટેશનને કરેલા ઈ-મેલનો જવાબ ના મળે તો તમારે, જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ અને તમારા બેંક ખાતાના એક વરસના બેંક સ્ટેટ્મેંટ તથા તમારા લેટેસ્ટ આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, એડ્રેસપ્રૂફ તથા તમારા નોકરી કે ધંધાના સર્ટીફીકેટ કે આનુસંગિક પુરાવાઓ લઈને ત્યાં રૂબરૂ મળવા જવુ પડશે અને ત્યાં બંન્ને જગ્યાએ તમારી પુછ્પરછ થશે તેમ સમજી લેજો. એડ્વોકેટસને “હુ ત્યાં અમદાવાદ કે ગુજરાત આવી શકુ તેમ નથી તો કોઈક સેટીંગ કે ઓન લાઈન ફી લઈને કામ કરી દો” એવી નકામી કે અન્ય કોઈ શોર્ટ-કટની વાતો કરશો નહી.

આવા જે તે શહેરના પોલીસ સ્ટેશને તમને ડોક્યુમ્નેટસ આપતા અને ત્યારબાદ પોલીસને તમારો જવાબ આપતા, તમને 1-2-3-4 દિવસ પણ લાગી શકે છે, પોલીસ સ્ટેશને ઈંવેસ્ટીગેશન ઓફીસર ઉપલબ્ધ ન હોય તો તે માટે તમારે ત્યાં કોઈક હોટલ કે ગેસ્ટહાઉંસમાં રોકાવુ પણ પડશે, જે તમારો ખર્ચ વધારશે એટલે તમે કેટલા દુર થી આવો છો? કેટલો ખરચો થશે? કેટલા પ્રોબ્લેમ્સ થશે? “મારા બેંક ખાતામાં શંકાસ્પદ ટ્રાંસ્ઝેક્શન ની રક્મ બહુ નાની છે અને ખર્ચો બહુ વધારે થઈ જશે એટલે એડવોકેટ સાહેબ તમે ઓનલાઈન ફી લઈ કંઈક સેટીંગ કરી આપો”  તેવા સવાલોના જવાબ કોઈ નહી આપી શકે કે તેમાં કઈ નહી થઈ શકે.

આખરે તમને જે તે પોલીસ સ્ટેશનેથી મુળ ફરીયાદી વ્યકતિ પાસેથી એન.ઓ.સી. મળશે અને પોલીસ તપાસમાં તમે જેન્યુઈન છો તેવુ લાગશે ત્યારે જે તે પોલીસ સ્ટેશન તમને ત્યાંથી છોડી દેશે અને પોતાના ઉપરી અધિકારીને તમારી બે-ગુનાહી અંગે જાણ કરશે ત્યારબાદ ઉપરના ડીપાર્ટ્મેંટ પાસે તમારે ફરી તપાસ અને જવાબ આપવા જવુ પડશે અને આખરે સાયબર સેલને તમારી બે-ગુનાહી બાબતે સંતોષ થશે તો તે પછીના 2 થી માંડીને 15 દિવસમાં તમારુ બેંક ખાતુ અનફ્રીઝ થશે.

આ તમામ બાબતો તમને લાગે એટલી ઈઝી નથી આથી સાઈબર ક્રાઈમના અનુભવી વકીલને રુબરુ મળીને તેમને તમામ સાચી હકીકતો બતાવીને, તેમના દ્વારા જ આવી તમામ લીગલ પ્રોસેસ કરવી એ જ સાચી સલાહ છે. દરેક રાજયની પોલીસની કાર્ય પધ્ધતિ અલગ અલગ હોઈ શકે છે, તમને મનમાં ઉભા થતા નવા નવા સવાલોના જવાબ, તપાસકર્તા પોલીસ અધિકારી સિવાય કોઈ નહી આપી શકે, તમારા એડવોકેટ પણ તમને લીગલ ગાઈડંસ અને લીગલ પ્રોસેસથી વધારે કોઈ જવાબ નહી આપી શકે તે સમજી લેજો.

ગુજરાતમાં કોઈપણ શહેરમાં ખાસ કરીને, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં તમારુ બેંક એકાઉન્ટ અનફ્રીઝ કરવા માટે, સાઈબર ક્રાઈમના ફેમસ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને ફોન કરી, તેમને રૂબરૂ મળવા માટે તેમની એપોઈંટ્મેંટ બુક કરી લેજો.

If you want to know the basic details of the above subject, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below,

Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :

In Ahmedabad Gujarat Cyber Crime Lawyer, Legal Solutions for Unfreezing Bank Accounts, ગુજરાત અમદાવાદમાં સાયબર ક્રાઈમના વકીલ, બેંકખાતાને અન-ફ્રીઝ કરવા માટેનુ લીગલ સોલ્યુશન