ચેક બાઉંસ કેસના એડવોકેટ Ahmedabad । 9925002031 | NI Act Section 4 -5-6

Advocate Paresh M Modi is a best lawyer in Gujarat, he helps to legalise your case in your favour by explaining the definitions of legal terms and their various meanings in the context of the Negotiable Instruments Act 1881 (NI Act)

Definitions of Promissory notes, Bills and Cheques

NI Act Section 4, A Promissory note

A “Promissory note” is an instrument in writing (not being a bank-note or a currency-note) containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person, or to the bearer of the instrument.

NI Act Section 5, A Bill of exchange

A “bill of exchange” is an instrument in writing containing an unconditional order, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person or to the bearer of the instrument.

A promise or order to pay is not “conditional”, within the meaning of this section and section 4, by reason of the time for payment of the amount or any instalment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which, according to the ordinary expectation of mankind, is certain to happen, although the time of its happening may be uncertain.

The sum payable may be “certain”, within the meaning of this section and section 4, although it includes future interest or is payable at an indicated rate of exchange, or is according to the course of exchange, and although the instrument provides that, on default of payment of an instalment, the balance unpaid shall become due.

NI Act Section 6, a Cheque

A “cheque” is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand and it includes the electronic image of a truncated cheque and a cheque and a cheque in the electronic form.

 

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે, તેઓ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881 (NI એક્ટ)ના સંદર્ભમાં કાનૂની શરતોની વ્યાખ્યાઓ અને તેમના વિવિધ અર્થો સમજાવીને તમારા કેસને તમારી તરફેણમાં કાયદેસર કરવામાં મદદ કરે છે.

પ્રોમિસરી નોટ્સ, બિલ અને ચેકની વ્યાખ્યાઓ

“NI એક્ટ સેક્શન 4, પ્રોમિસરી નોટ

“પ્રોમિસરી નોટ” એ લેખિતમાં એક સાધન છે (એક બેંક-નોટ અથવા ચલણી-નોટ નથી) જેમાં બિનશરતી બાંયધરી હોય છે, જે નિર્માતા દ્વારા સહી કરવામાં આવે છે, માત્ર ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટે અથવા તેના ઓર્ડર માટે ચોક્કસ વ્યક્તિ, અથવા સાધનના વાહકને.

“NI એક્ટ સેક્શન 5, એક્સચેન્જનું બિલ

“વિનિમય બિલ” એ બિનશરતી ઓર્ડર ધરાવતું લેખિત સાધન છે, જેમાં નિર્માતા દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે, જે ચોક્કસ વ્યક્તિને માત્ર ચોક્કસ વ્યક્તિ અથવા તેના વાહકને ચોક્કસ રકમની ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટે નિર્દેશિત કરે છે. સાધન

આ કલમ અને કલમ 4ના અર્થની અંદર, રકમની ચુકવણી માટેના સમયને કારણે અથવા તેના કોઈપણ હપ્તાની ઘટના પછી ચોક્કસ સમયગાળો વીતી ગયો હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હોવાને કારણે ચૂકવણી કરવાનું વચન અથવા ઓર્ડર “શરતી” નથી. ચોક્કસ ઘટના કે જે, માનવજાતની સામાન્ય અપેક્ષા મુજબ, બનવાનું નિશ્ચિત છે, જો કે તેના બનવાનો સમય અનિશ્ચિત હોઈ શકે છે.

ચૂકવવાપાત્ર રકમ આ વિભાગ અને કલમ 4 ના અર્થમાં “ચોક્કસ” હોઈ શકે છે, જો કે તેમાં ભાવિ વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે અથવા વિનિમયના દર્શાવેલ દરે ચૂકવવાપાત્ર છે, અથવા વિનિમયના અભ્યાસક્રમ અનુસાર છે, અને જો કે સાધન પ્રદાન કરે છે કે, હપ્તાની ચૂકવણીના ડિફોલ્ટ પર, બાકી ચૂકવેલ બાકી રકમ બાકી રહેશે.

NI એક્ટ કલમ 6, ચેક

“ચેક” એ ચોક્કસ બેંકર પર દોરવામાં આવેલ વિનિમયનું બિલ છે અને માંગ સિવાય ચૂકવવાપાત્ર હોવાનું દર્શાવવામાં આવતું નથી અને તેમાં કાપેલા ચેકની ઇલેક્ટ્રોનિક છબી અને ચેક અને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં ચેકનો સમાવેશ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :

Advocate for Cheque Bounce, advocate in Ahmedabad, advocate in gujarat, Advocate in India, Advocates Contact Number, Advocates in Ahmedabad, Advocates in Gujarat, Advocates in India, Ahmedabad Advocate Contact Number, Ahmedabad Advocates Contact Number, Ahmedabad Lawyer Contact number, Ahmedabad Lawyers contact Number, Cheque Bounce Advocate, Cheque Bounce Advocate in Ahmedabad, Cheque Bounce Lawyer, Cheque Dishonor Advocate in Ahmedabad, Cheque Dishonor Case Advocate, Cheque Dishonor Lawyer, Cheque Return Advocate in Ahmedabad, Cheque Return Case Lawyer, Gujarat Advocate Contact Number, Gujarat Advocates Contact number, Gujarat Lawyer Contact number, Gujarat Lawyers Contact number, High Court Advocate for Cheque Bounce Case Appeal, High Court Advocate for Cheque Dishonor, High Court Lawyer for Cheque Return Case, India Advocate Contact Number, India Advocates Contact Number, India Lawyer Contact number, India Lawyers Contact number, Lawyer for Cheque Bounce Case, Lawyer in Ahmedabad, Lawyer in Gujarat, Lawyer in India, Lawyers in Ahmedabad, Lawyers in Gujarat, Lawyers in India, Negotiable instrument Act, NI Act, NI Act 138 Case Advocate, NI Act Advocate, NI ACT Lawyer, NI Act Section 4, NI Act Section 5, NI Act Section 6, Vakil Contact Number, अहमदाबाद में चेक रिटर्न वकील, एनआई एक्ट 138 केस वकील, एनआई एक्ट वकील, चेक अनादर मामले के लिए वकील, चेक अनादर वकील, चेक अनादरण मामले के लिए उच्च न्यायालय वकील, चेक अनादरण मामले में वकील, चेक बाउंस के लिए वकील, चेक बाउंस मामले की अपील के लिए उच्च न्यायालय वकील, चेक बाउंस मामले के लिए वकील, चेक बाउंस वकील, चेक बाउंस वकील अहमदाबाद में, चेक रिटर्न केस वकील, चेक वापसी मामले के लिए उच्च न्यायालय वकील, અમદાવાદમાં ચેક ડિસનર એડવોકેટ, અમદાવાદમાં ચેક રિટર્ન એડવોકેટ, એનઆઈ એક્ટ 138 કેસના વકીલ, એનઆઈ એક્ટ એડવોકેટ, એનઆઈ એક્ટ વકીલ, ચેક અપમાન કેસના વકીલ, ચેક અપમાન વકીલ, ચેક ડિસઓનર માટે હાઇકોર્ટના એડવોકેટ, ચેક બાઉન્સ એડવોકેટ અમદાવાદમાં, ચેક બાઉન્સ કેસ માટે વકીલ, ચેક બાઉન્સ કેસની અપીલ માટે હાઇકોર્ટના એડવોકેટ, ચેક બાઉન્સ માટે વકીલ, ચેક બાઉન્સ વકીલ, ચેક રિટર્ન કેસ માટે હાઇકોર્ટના વકીલ, ચેક રિટર્ન કેસના વકીલ