Categories Criminal Cases, Criminal Lawyer

ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ કેસ માટેના ફેમસ વકીલ । 9925002031 | અમદાવાદમાંં લેંડ ગ્રેબિંગ કેસના સોલ્યુશન માટેના એડવોકેટ | Advocate Paresh M Modi

ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ કેસ માટેના ફેમસ વકીલ । 9925002031 | અમદાવાદમાંં લેંડ ગ્રેબિંગ કેસના સોલ્યુશન માટેના જાણીતા એડવોકેટ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રોહિબિશન) એક્ટ, 2020.

નંબર GHM/2020/141/M/JMN/102020/713/L1:-

 1. ટૂંકું શીર્ષક અને પ્રારંભ.-

(1) આ નિયમોને ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રતિબંધ) નિયમો, 2020 કહી શકાય.

(2) તેઓ સત્તાવાર ગેઝેટમાં તેમના પ્રકાશનની તારીખથી અમલમાં આવશે.

 

 1. વ્યાખ્યા.-

(1) આ નિયમોમાં, સિવાય કે સંદર્ભ અન્યથા જરૂરી હોય, –

(a) ‘અધિનિયમ’ એટલે ગુજરાત જમીન હડપ (પ્રતિબંધ) અધિનિયમ, 2020;

(b) ‘કોર્ટ’ એટલે કાયદાની કલમ 7 હેઠળ રચાયેલી વિશેષ અદાલત;

(c) ‘ફોર્મ’ નો અર્થ આ નિયમો સાથે જોડાયેલ ફોર્મ છે;

(d) ‘કલમ’ એટલે અધિનિયમની કલમ;

(e) ‘ગામ’ એટલે ગુજરાત લેન્ડ રેવન્યુ કોડ, 1879ની કલમ 7A હેઠળ જાહેર કરાયેલ મહેસૂલી ગામ.

(2) શબ્દો અને અભિવ્યક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ આ નિયમોમાં વ્યાખ્યાયિત નથી અને અધિનિયમમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા છે તેઓને અનુક્રમે અધિનિયમમાં સોંપેલ અર્થો હોવા જોઈએ.

Land Grabbing Advocate in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Best Lawyer for Land Grabbing Case in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 1. અરજી કરવાની પ્રક્રિયા.-

(1) વિવાદિત જમીન જ્યાં આવેલી છે તે વિસ્તાર પર અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતા જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ અથવા પોસ્ટ દ્વારા અરજી રજૂ કરવામાં આવશે.

(2) દરેક અરજી નિયત ફોર્મમાં કરવામાં આવશે અને અરજદાર દ્વારા તેની યોગ્ય રીતે સહી અને ચકાસણી કરવામાં આવશે.

(3) દરેક અરજીની સાથે તમામ દસ્તાવેજોની સાચી નકલો ત્રિપુટીમાં હોવી જોઈએ, જે દરેક પૃષ્ઠ પર અરજદારે આધાર રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે તેના પર યોગ્ય રીતે સહી કરેલ હોવી જોઈએ. IV-B Ex.-463 463-1 463-2 ગુજરાત સરકાર ગેઝેટ એક્સ. 16-12-2020 [ભાગ IV-B

(4) અરજીની સ્વીકૃતિની રસીદ આપવામાં આવશે અને આ હેતુ માટે જાળવવામાં આવેલા રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવામાં આવશે.

 

 1. અરજી ફી. – આ અધિનિયમ હેઠળની દરેક અરજી, રૂ.ની અરજી ફી સાથે હોવી જોઈએ. 2000/- માત્ર, ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ચૂકવવાના રહેશે.

 

 1. સમિતિ દ્વારા તપાસ. –

(1) અરજી મળ્યા પછી, કલેક્ટર સંબંધિત પ્રાંત અધિકારી અને/અથવા યોગ્ય માનવામાં આવે તે પોલીસ અધિકારી સહિત અન્ય કોઈપણ અધિકારીને તપાસ સોંપશે.

(2) સરકારી જમીનના કિસ્સામાં અથવા કથિત રીતે જમીન પચાવી પાડનાર વ્યક્તિ માથાભારે વ્યક્તિ હોય તેવા કિસ્સામાં, કલેક્ટર અથવા રાજ્ય સરકાર સ્વ-મોટો સંજ્ઞાન લઈ શકે છે અને ત્યારબાદ પેટા-નિયમ (3) અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ) થી (10).

(3) અરજી મળ્યા પછી, પ્રાંત અધિકારી અથવા અધિકારી કે જેમને અરજીનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે તે સંબંધિત અધિકારીઓને 5 દિવસમાં સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે તેમના દ્વારા જારી કરાયેલ તમામ વિગતો અને પરવાનગી ધરાવતો અહેવાલ રજૂ કરવા કહેશે.

(4) અલગ-અલગ સત્તાવાળાઓ પાસેથી મળેલા અહેવાલો અને રેકોર્ડના આધારે અરજદારની પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે; અને જમીનનું શીર્ષક સ્થાપિત કરી શકાય કે કેમ તે અંગે નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવશે.

(5) પ્રાંત અધિકારી દ્વારા અથવા જે અધિકારીને અરજીનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે તે દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે કે શું પ્રશ્નમાં રહેલી જમીન પર દબાણ, ધમકી, ધાકધમકી અને કપટના ઉપયોગથી અનધિકૃત રીતે કબજો કરવામાં આવ્યો છે કે કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અથવા છેતરપિંડી, છેતરપિંડી અને/અથવા બનાવટી દ્વારા;

(6) પ્રાંત અધિકારી અથવા કલેક્ટર દ્વારા અધિકૃત અધિકારીએ અરજી મળ્યાની તારીખથી 21 દિવસમાં કલેક્ટરને અંતિમ અહેવાલ સુપરત કરવો પડશે. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવશે કે કાયદા હેઠળ પ્રથમદર્શી કેસ સ્થાપિત થયો છે કે નહીં; કમિટી જો જરૂરી જણાય તો વધુ તપાસ માટે પણ કહી શકે છે.

(7) બિનઅધિકૃત રીતે, સરકાર દ્વારા કોઈપણ વ્યક્તિને ફાળવવામાં આવેલી અથવા લીઝ પર આપવામાં આવેલી જમીનનો સતત કબજો હોવાના કિસ્સામાં, સક્ષમ અધિકારી દ્વારા રદ કરવામાં આવે છે અથવા લીઝની મુદત પૂરી થાય છે અને તેના માટે અરજીનું નવીકરણ હેઠળ નથી. વિચારણા તો આવા સંજોગોમાં સમિતિ આવા કૃત્યને જમીન પડાવી લેવાનું વિચારી શકે છે.

(8) સમિતિ તપાસ અહેવાલ પર વિચાર કરશે અને 21 દિવસમાં FIR દાખલ કરવા સહિતની આગળની કાર્યવાહી નક્કી કરશે.

(9) જલદી કમિટી પોલીસને FIR દાખલ કરવા માટે નિર્દેશ આપે છે, તે 7 કામકાજના દિવસોમાં દાખલ થવી જોઈએ.

(10) સંબંધિત તપાસ અધિકારી પ્રથમ માહિતી અહેવાલની તારીખથી 30 દિવસની અંદર વિશેષ અદાલત સમક્ષ અંતિમ અહેવાલ ફાઈલ કરશે.

Best Advocate for Land Grabbing Act Case in Gujarat | 9925002031 | Top Lawyer for Land Grabbing Case in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 1. સમિતિની સત્તાઓ અને કાર્યો.-

(1) સમિતિ પંદર દિવસમાં ઓછામાં ઓછી એક વાર, અધ્યક્ષ નક્કી કરી શકે તેવા સમયે અને સ્થાને મળશે;

(2) જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા નિયત ફોર્મમાં પ્રાપ્ત થયેલી તમામ અરજીઓ/ફરિયાદો સભ્ય સચિવ દ્વારા સમિતિ સમક્ષ મૂકવામાં આવશે;

(3) સમિતિ તપાસ અહેવાલની તપાસ કરશે અને આગળની કાર્યવાહી નક્કી કરશે અને જો યોગ્ય જણાય તો કલમ 9 હેઠળ કોર્ટની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે કેસને સ્પેશિયલ કોર્ટમાં મોકલશે અને સમિતિના નિર્ણયની જાણ અરજદારને કરવામાં આવશે. ભાગ IV-B]

ગુજરાત સરકાર ગેઝેટ એક્સ., 16-12-2020 463-3

 1. કેસોનો સંદર્ભ આપવા માટે વિશેષ અદાલતની સત્તા. –

સ્પેશિયલ કોર્ટ, એક્ટની કલમ 9 (1) હેઠળ, કોર્ટ દ્વારા સુઓ-મોટો અથવા કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા કોર્ટમાં કરાયેલી અરજી પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હોય તેવી કોઈપણ બાબત સમિતિનો સંદર્ભ લઈ શકે છે અને પૂછી શકે છે. નિયમ 5 મુજબ સમિતિ તરફથી ચકાસણી અહેવાલ.

 

Experience Advocates for Land Grabbing Case in Gujarat | 9925002031 | Famous Lawyers for Land Grabbing Case in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

ફોર્મ [નિયમ 3 (1) જુઓ] અરજીનું ફોર્મ

 

પ્રતિ,

જિલ્લા કલેક્ટર,

અમદાવાદ, ગુજરાત.

 

 1. અરજદારનું પૂરું નામ………………………………………………..
 2. પિતા/પતિનું નામ…………………………………..
 3. સરનામું:- (a) પ્લોટ નંબર/ બ્લોક નંબર/ મકાન નંબર…………………………………….. (b) વિસ્તાર…………………………………. ……… (c) ગામ…………………………………. ……… (ડી) તાલુકા………………………………. …….. (e) જિલ્લો …………………………………. ……
 4. પ્રતિવાદી(ઓ)નું નામ અને સરનામું:- (a) નામ ……………………………. …………… (b) પિતા/પતિનું નામ………………………….. …………….. (c) પ્લોટ નંબર/ બ્લોક નંબર/ મકાન નંબર…………………. ………………….. (ડી) વિસ્તાર…………………… …………………… (e) ગામ ………………………….. ………………… (f) તાલુકો………………………….. ………………… (g) જિલ્લો …………………………….. ……………….
 5. કથિત રીતે પચાવી પાડવામાં આવેલ જમીનની વિગતવાર વિગતો:- (a) સર્વે નંબર……………………………………… (b) સિટી સર્વે નં…………………………… …………… (c) વોર્ડ નં…………………………… …………… (ડી) બ્લોક નં…………………………… …………… (e) TP/FP નંબર………………………….. …………….. (f) ગામ…………………………… …………… (g) તાલુકો…………………………… …………. (h) જીલ્લો………………………….. …………
 6. જમીનની જંત્રી કિંમત (રૂ.માં)………………………….. ……
 7. જમીન પર કોઈ મકાન અથવા બાંધકામ છે કે કેમ …………………………. 463-4 ગુજરાત સરકાર ગેઝેટ EX., 16-12-2020 [ભાગ IV-B
 8. દાવા અંગેના તમામ સંબંધિત તથ્યોનું સંક્ષિપ્ત નિવેદન (જો જરૂરી હોય તો, વધારાની શીટ ઉમેરી શકાય છે)…………………………………………………………………………………….
 9. ઉમેરવા માટે પ્રસ્તાવિત પુરાવાનો સારાંશ…………………………….
 10. દસ્તાવેજોની સાચી નકલો જેના પર આધાર રાખે છે…………………………….
 11. મિલકતને ઓળખવા માટે અન્ય સંબંધિત વિગતો……………………….
 12. કોઈપણ અન્ય વિગતો કે જે અરજદાર આપવા માંગે છે…………

 

અમદાવાદ માં ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ | 9925002031 । લેંડ ગ્રેબીંગ એક્ટ કેસના એડવોકેટ અમદાવાદ ગુજરાત । વકીલ પરેશ એમ મોદી

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ માં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ છે, તેમની મુખ્ય ઓફિસ અમદાવાદ ગુજરાત ખાતે છે, તેઓ ગુનાહિત કેસોને, જેવાકે પોક્સો એક્ટ,  ડ્ર્ગ્સ ના કેસો,  ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ,  ફ્રોડ, પાસા, મની લેંન્ડીગ એક્ટના કેસો જેવા વિવિધ  ફોજદારી કેસોને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા અને FIR, ચાર્જશીટ, પંચનામા રિપોર્ટ, સાક્ષીઓ, FSL અધિકારીઓ સહિત સ્થળ સમય અને લોકોની હાજરી, અન્યોની સંડોવણી, સામગ્રીની શોધ અને પુનઃપ્રાપ્તિ અને બીજી ઘણી બાબતો માં વિગતવાર શોધ તથા ઉલટ તપાસ  કેવી રીતે કરવી તે સારી રીતે જાણે છે. તે ભારતીય દંડ સંહિતા અને અન્ય કાયદા અને તેના અધિનિયમોની વિવિધ પ્રકારની કલમોમાં સાક્ષીઓ, ફરિયાદી અને તપાસ પોલીસ અધિકારીઓના નિષ્ણાત ક્રોસ એક્ઝામિનર છે.

ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ એક્ટ કેસ માટેના જાણીતા વકીલ । 9925002031 । અમદાવાદામાંં લેંડ ગ્રેબિંગ કેસના સોલ્યુશન માટેના એડવોકેટ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

તેઓ અમદાવાદ ના ટોચના વકીલોમાં અમદાવાદ ના ટોચના વકીલ છે, તમે કહી શકો છો કે તેઓ અનુભવમાં ટોચના છે. અમદાવાદ ના ટોચના વકીલોમાં અમદાવાદ ના એડવોકેટ છે, ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ એક્ટ 2020 ના કાય્દા માટે તેઓ ખાસ કરીને તેઓ અમદાવાદ  વડોદરા સુરત નડિયાદ ખેડા આણંદ ધોળકા ગાંધીનગર મહેસાણા કલોલ અને અન્ય ઘણી સેશન કોર્ટ તેમજ આગોતરા જામીનના કેસો, હંગામી જામીનના કેસો, રેગ્યુલર જામીન માટે જિલ્લા કોર્ટમાં ફોજદારી જામીનની બાબતોને લગતા કેસો ને સંભાળે છે. તેઓ વિવિધ ક્રીમીનલ કેસો, આગોતરા જામીન, રેગ્યુલર જામીન, સક્સેસીવ જામીન,  અનુગામી જામીનના કેસો જોઈ રહ્યા છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ફોજદારી કેસો ખાસ કરીને આગોતરા જામીન અને રેગ્યુલર જામીન ની બાબતો માટે ગુજરાત રાજ્યની વિવિધ સેશંસ કોર્ટ તથા ગુજરાત હાઈકોર્ટના અનુભવી એડવોકેટ છે. વકીલ સાહેબને રુંબરુ મળવુ હોય તો તેમની એપોઇંટ્મેંટ બુક કરવા હાલ જ તેમન મોબાઈલ ઉપર ફોન કરો, મો, 9925002031.

Categories Criminal Lawyer

Best Lawyer for Land Grabbing Case in Gujarat | 9925002031 | In Ahmedabad Top Criminal Advocate | Advocate Paresh M Modi

Best Lawyer for Land Grabbing Case in Gujarat | 9925002031 | In Ahmedabad Top Criminal Advocates | Advocate Paresh M Modi

GUJARAT LAND GRABING (PROHIBITION) ACT, 2020.

No. GHM/2020/141/M/JMN/102020/713/L1:-

 1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Gujarat Land Grabbing (Prohibition) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

 1. Definition.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) ‘Act’ means the Gujarat Land Grabbing (Prohibition) Act, 2020;

(b) ‘Court’ means the Special Court constituted under section 7 of the Act;

(c) ‘Form’ means a Form appended to these rules;

(d) ‘Section’ means a section of the Act;

(e) ‘Village’ means revenue village declared under section 7A of the Gujarat Land Revenue Code, 1879.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

 1. Procedure for making application.-

(1) An application shall be presented in person or by post to the District Collector having jurisdiction over the area where the disputed land is situated.

(2) Every application shall be made in the prescribed Form and shall be duly signed and verified by the applicant.

(3) Every application shall be accompanied by true copies of all the documents in triplicate, duly signed in each page on which the applicant proposes to rely. IV-B Ex.-463 463-1 463-2 GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE EX., 16-12-2020 [PART IV-B

(4) Acknowledgment receipt of the application shall be given and an entry shall be made in the register maintained for the purpose.

4. Application Fees. – Every application under this Act, shall be accompanied by application fee worth Rs. 2000/- only, to be paid by electronic means.

 1. Inquiry by the Committee. –

(1) On receipt of the application, the Collector shall entrust the inquiry to the concerned Prant Officer and / or any other officer including a Police Officer as may be deemed fit.

(2) In case of Government Land or in case where the person who has allegedly grabbed the land is headstrong person, the collector or the State Government may take suo-moto cognizance and action shall thereafter be taken in accordance with sub-rule (3) to (10).

(3) On receipt of the application, the Prant Officer or the officer to whom the application has been referred to shall ask concerned authorities to furnish report containing all the details and permission issued by them along with relevant documents within 5 days.

(4) An inquiry shall be conducted for the prima facie locus standi of the applicant based on reports and records received from different authorities; and a conclusion to be derived whether a land title can be established.

(5) An inquiry shall be conducted by the Prant Officer or the officer to whom application has been referred to, whether Land in question has been occupied or attempted to occupy, in unauthorized manner, with the use of force, threat, intimidation and deceit or by cheating, fraud and/or forgery;

(6) The Prant Officer or the officer authorized by Collector shall submit the final report to the Collector within 21 days from the date of the receipt of the application. The report shall state whether prima facie case under the Act is established or not; the committee may also ask for further inquiry if it considers necessary.

(7) In case of unauthorized, continued occupancy of the land which was allotted or leased to any person by the Government with conditions attached, is cancelled by the competent authority or on the expiry of lease and renewal of application for the same is not under consideration then under such circumstances the committee may consider such act as land grabbing.

(8) The committee shall consider the inquiry report and decide further course of action including filing an FIR within 21 days.

(9) As soon as the committee directs police to file FIR, it should be filed within 7 working days.

(10) The concerned investigation officer shall file final report before the special court within 30 days from the date of First Information Report.

 1. Powers and Functions of the Committee.-

(1) The Committee shall meet at least once in fifteen days, at such time and place as the Chairman may decide;

(2) All the applications/complaints received, in prescribed Form, by the District Collector shall be placed before the Committee through the Member Secretary;

(3) The Committee shall scrutinize the inquiry report and decide further course of action and if deemed fit refer the case to the Special Court to initiate court proceedings under section 9 and decision of the Committee shall be conveyed to the applicant. PART IV-B]  GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE EX., 16-12-2020 463-3

 1. Power of Special Court to refer Cases. – The Special Court, under section 9 (1) of the Act, may refer to the committee any matter of which cognizance has been taken by the court either suo-moto or on an application made by any person to the court and ask for the scrutiny report from the committee as per Rule 5.

FORM [See rule 3(1)] Form of Application

To,

The District Collector,

Ahmedabad, Gujarat.

 

 1. Full name of the Applicant………………………………………………….. .
 2. Father’s/Husband’s Name………………………………….. .
 3. Address: – (a) Plot No/ Block No/ House No……………………………………… (b) Area……………………………………… (c) Village……………………………………… (d) Taluka……………………………………… (e) District………………………………………
 4. Name(s) and address of the respondent(s):- (a) Name ……………………………………… (b) Father’s/ Husband’s Name……………………………………… (c) Plot No/ Block No/ House No……………………………………… (d) Area……………………………………… (e) Village……………………………………… (f) Taluka……………………………………… (g) District……………………………………… (*In case of more than one respondent, name and address of each respondent should be mentioned separately.)
 5. Detailed particulars of the land alleged to have been grabbed:- (a) Survey No ……………………………………… (b) City Survey No……………………………………… (c) Ward No……………………………………… (d) Block No……………………………………… (e) TP/ FP No……………………………………… (f) Village…………………………………….. (g) Taluka…………………………………….. (h) District………………………………………
 6. Jantri Value of the land (in Rs.)……………………………………..
 7. Whether there is any house or structure on the land …………………………. 463-4 GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE EX., 16-12-2020 [PART IV-B
 8. A concise statement of all relevant facts as to the claim (if necessary, extra sheet may be added)………………………………………………………………………..
 9. Summary of the evidence proposed to be adduced……………………..
 10. True copies of the documents relied on…………………………………
 11. Other relevant particulars to identify the property……………………….
 12. Any other particulars which the applicant intends to furnish…………

 

List of District in Gujarat State for Land Grabbing Act Understandings

Gujarat is divided into several districts. Please note that administrative divisions can change over time due to government decisions or reorganization. Here is a list of districts in Gujarat:

 1. Ahmedabad
 2. Amreli
 3. Anand
 4. Aravalli
 5. Banaskantha
 6. Bharuch
 7. Bhavnagar
 8. Botad
 9. Chhota Udaipur
 10. Dahod
 11. Dang
 12. Devbhoomi Dwarka
 13. Gandhinagar
 14. Gir Somnath
 15. Jamnagar
 16. Junagadh
 17. Kheda
 18. Kutch (Kachchh)
 19. Mahisagar
 20. Mehsana
 21. Morbi
 22. Narmada
 23. Navsari
 24. Panchmahal
 25. Patan
 26. Porbandar
 27. Rajkot
 28. Sabarkantha
 29. Surat
 30. Surendranagar
 31. Tapi
 32. Vadodara
 33. Valsad

Top Criminal Advocate in Ahmedabad Gujarat । 9925002031 |  Land Grabbing Act Lawyer Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is the Best Criminal Advocate in Ahmedabad having main office at Ahmedabad Gujarat, he know very well to how to handle the Gujarat Land grabbing act Cases, PMLA cases, POCSO Act Cases, PASA act Cases, IPC 406 420 467 Cases and other criminal cases and do detail search in matters aspects including FIR, Charge Sheet, Punchanama Report, Witnesses, FSL officers, Place Time and Presence of the people, involvement of others, Discovery and Recovery of materials and many more things. He is the expert cross examiner of the witnesses, complainant and investigation police officers in different type of sections of Indian penal code and other law and its Acts.

He is the top Criminal lawyer in Ahmedabad among the Top Criminal Lawyers in Ahmedabad Gujarat, you may say that he is the experience top advocate in Ahmedabad among the top advocates in Ahmedabad Gujarat, Specially he is handling the Criminal bail matters in Ahmedabad Vadodara Surat Nadiad Kheda Anand Dholka Gandhinagar Mahesana Kalol and many more Session court as well as District Court for Anticipatory Bail Cases, Temporary Bail Cases, Regular Bail Cases, Successive Bail Cases. Advocate Paresh M Modi is the specialist lawyer for Gujarat Land garbing Act Cases, Advocate Paresh M Modi is the seasoned Advocate of Gujarat High Court for Criminal Cases specially Bail matters. Call and Book the Appointment of him on Mo. 9925002031