ગુજરાત ભારતમાં કસ્ટમ્સ એક્ટ વકીલ | 9925002031 | ગુજરાત ભારતમાં કસ્ટમ્સ લો એડવોકેટ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962, ભારતમાં પ્રાથમિક કાયદો છે જે માલની આયાત અને નિકાસને નિયંત્રિત કરે છે અને કસ્ટમ્સ ડ્યુટીનું નિયમન કરે છે. તે સરકારને કસ્ટમ ડ્યુટી વસૂલવા અને એકત્રિત કરવાની સત્તા આપે છે અને માલની ગેરકાયદેસર આયાત અને નિકાસને રોકવા માટે વિવિધ પગલાંની જોગવાઈ પણ કરે છે. અહીં ભારતમાં કસ્ટમ્સ એક્ટના કેટલાક મુખ્ય પાસાઓ છે:

 

 1. **કસ્ટમ અધિકારીઓની સત્તાઓ:**

– કસ્ટમ અધિકારીઓ પાસે દાણચોરી અથવા ઓછા મૂલ્યની શંકાસ્પદ માલસામાનનું નિરીક્ષણ, શોધ અને જપ્ત કરવાની વ્યાપક સત્તા છે, તેઓ સામાનની આયાત કે નિકાસ સંબંધિત વ્યક્તિઓ, પુસ્તકો, રેકોર્ડ્સ અને દસ્તાવેજોની પણ તપાસ કરી શકે છે.

 

 1. **ફરજો અને પ્રતિબંધો:**

– આ કાયદો ચોક્કસ માલની આયાત અને નિકાસ સંબંધિત ફરજો અને પ્રતિબંધોની રૂપરેખા આપે છે, તે માલનું વર્ગીકરણ કરે છે અને વિવિધ શ્રેણીઓ માટે ડ્યુટીના દરો નિર્ધારિત કરે છે.

 

 1. **ગુનાઓ અને દંડ:**

– કસ્ટમ્સ અધિનિયમ વિવિધ ગુનાઓને સ્પષ્ટ કરે છે, જેમ કે દાણચોરી, ડ્યુટીની ચોરી અને ખોટી માહિતી આપવી, ગુનાઓ માટે દંડમાં દંડ, માલ જપ્તી અને કેદનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

 

 1. **ચુકાદો:**

– કસ્ટમ સત્તાવાળાઓ ગુનો આચરવામાં આવ્યો છે કે કેમ તે નિર્ધારિત કરવા માટે નિર્ણયની કાર્યવાહી શરૂ કરી શકે છે,  નિર્ણાયક અધિકારીઓને દંડ લાદવાની અને જપ્ત કરાયેલ માલને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવાની સત્તા છે.

 

 1. **જપ્તી:**

– આ અધિનિયમ કાયદાના ઉલ્લંઘનમાં આયાત અથવા નિકાસ કરાયેલ માલસામાનને જપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે, ગુનાના કમિશનમાં વપરાતા કન્વેયન્સ સુધી જપ્તી લંબાવી શકે છે.

 

 1. **અપીલ:**

– આ કાયદો કસ્ટમ્સ, એક્સાઈઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (CESTAT) અને હાઈકોર્ટ સહિત ઉચ્ચ એપેલેટ ફોરમમાં નિર્ણય કરતા સત્તાવાળાઓના આદેશો સામે અપીલ કરવાનો અધિકાર પ્રદાન કરે છે.

 

 1. **પ્રોસિક્યુશન:**

– ચુકાદા ઉપરાંત, આ અધિનિયમ અમુક કેસોમાં ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપે છે, ફોજદારી કાર્યવાહીમાં દંડ અને કેદ થઈ શકે છે.

 

 1. **કોર્ટ પ્રક્રિયા:**

– કસ્ટમ્સ અધિનિયમ હેઠળના કેસ કસ્ટમ સત્તાવાળાઓ દ્વારા ચુકાદા અને ઉચ્ચ ફોરમમાં અનુગામી અપીલને સમાવિષ્ટ બે-સ્તરની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ શકે છે, ફોજદારી કાર્યવાહીની સુનાવણી સામાન્ય રીતે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

 

ગુજરાત ભારતમાં એરપોર્ટ કસ્ટમ્સ કેસના વકીલ | 9925002031 | ગુજરાત ભારતમાં એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ કેસ માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

એ નોંધવું અગત્યનું છે કે ગુનાની પ્રકૃતિ અને ગંભીરતાને આધારે સજા અને અદાલતી પ્રક્રિયાઓ સંબંધિત ચોક્કસ વિગતો બદલાઈ શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયોને અનુપાલન સુનિશ્ચિત કરવા અને કાનૂની પરિણામો ટાળવા માટે કસ્ટમ્સ એક્ટની જોગવાઈઓથી પરિચિત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ચોક્કસ કેસ માટે કાનૂની સલાહ લેવી જોઈએ, કારણ કે કાયદામાં સુધારા અને સુધારાઓ થઈ શકે છે.

ભારતમાં સોનાની દાણચોરી માટેના દંડને કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962 સહિત વિવિધ કાયદાઓ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે કાયદા અને દંડ બદલાવાને આધીન છે, તેથી સૌથી તાજેતરના અપડેટ્સ માટે તપાસ કરવી અથવા નવીનતમ માટે કાનૂની વ્યાવસાયિકો સાથે સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

 

ભારતમાં એરપોર્ટ પર સોનાની દાણચોરીને લગતા દંડ અંગે અહીં કેટલીક સામાન્ય વિગતો છે:

 1. માલની જપ્તી:
 • જો કોઈ વ્યક્તિ સોનાની દાણચોરી કરતી પકડાય છે, તો કસ્ટમ સત્તાવાળાઓને દાણચોરીના પ્રયાસમાં સામેલ સોનું અને અન્ય કોઈપણ વસ્તુઓ જપ્ત કરવાની સત્તા છે.
 1. દંડ અને પેંનલ્ટી:
 • કસ્ટમ્સ એક્ટ સોનાની દાણચોરી સહિત દાણચોરી સંબંધિત ગુનાઓ માટે દંડ અને દંડ લાદવાની જોગવાઈ કરે છે.
 • દંડ દાણચોરી કરેલા માલના મૂલ્યની ટકાવારી હોઈ શકે છે અને દંડ પણ વસૂલવામાં આવી શકે છે.
 1. કાર્યવાહી:
 • દંડ ઉપરાંત, સોનાની દાણચોરીમાં સામેલ વ્યક્તિઓ સામે ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાય છે.
 • ગુનાની ગંભીરતાને આધારે ફોજદારી કેસો કેદ, દંડ અથવા બંને થઈ શકે છે.
 1. નિર્ણય પ્રક્રિયા:
 • કસ્ટમ સત્તાવાળાઓ ગુનાની પ્રકૃતિ અને હદ નક્કી કરવા માટે નિર્ણય પ્રક્રિયાને અનુસરે છે.
 • નિર્ણાયક અધિકારીઓને દંડ અને જપ્તી અંગે નિર્ણય લેવાની સત્તા છે.
 1. અપીલ:
 • નિર્ણાયક અધિકારીઓના નિર્ણયોથી નારાજ વ્યક્તિઓને કસ્ટમ્સ, એક્સાઈઝ અને સર્વિસ ટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (CESTAT) અને હાઈકોર્ટ સહિત ઉચ્ચ ફોરમમાં અપીલ કરવાનો અધિકાર છે.

દાણચોરી એ એક ગંભીર ગુનો છે, અને દાણચોરીના માલના જથ્થા અને મૂલ્ય જેવા પરિબળોને આધારે દંડ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે તેના પર ભાર મૂકવો મહત્વપૂર્ણ છે. વધુમાં, મારા છેલ્લા અપડેટ પછી કાયદાઓ અથવા નિયમોમાં ફેરફારો થઈ શકે છે. સૌથી સચોટ અને અદ્યતન માહિતી માટે, કાનૂની નિષ્ણાતો સાથે સંપર્ક કરવા અથવા સંબંધિત કાનૂની ગ્રંથો અને સૂચનાઓના નવીનતમ સંસ્કરણોનો સંદર્ભ લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. કસ્ટમ્સ એક્ટની બાબતો માટે તમે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીનો મોબાઈલ નંબર 9925002031 પર સંપર્ક કરી શકો છો અથવા “advocatepmmodi@gmail.com” પર મેઇલ કરો

Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :