ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ કેસ માટેના ફેમસ વકીલ । 9925002031 | અમદાવાદમાંં લેંડ ગ્રેબિંગ કેસના સોલ્યુશન માટેના જાણીતા એડવોકેટ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રોહિબિશન) એક્ટ, 2020.

નંબર GHM/2020/141/M/JMN/102020/713/L1:-

 1. ટૂંકું શીર્ષક અને પ્રારંભ.-

(1) આ નિયમોને ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રતિબંધ) નિયમો, 2020 કહી શકાય.

(2) તેઓ સત્તાવાર ગેઝેટમાં તેમના પ્રકાશનની તારીખથી અમલમાં આવશે.

 

 1. વ્યાખ્યા.-

(1) આ નિયમોમાં, સિવાય કે સંદર્ભ અન્યથા જરૂરી હોય, –

(a) ‘અધિનિયમ’ એટલે ગુજરાત જમીન હડપ (પ્રતિબંધ) અધિનિયમ, 2020;

(b) ‘કોર્ટ’ એટલે કાયદાની કલમ 7 હેઠળ રચાયેલી વિશેષ અદાલત;

(c) ‘ફોર્મ’ નો અર્થ આ નિયમો સાથે જોડાયેલ ફોર્મ છે;

(d) ‘કલમ’ એટલે અધિનિયમની કલમ;

(e) ‘ગામ’ એટલે ગુજરાત લેન્ડ રેવન્યુ કોડ, 1879ની કલમ 7A હેઠળ જાહેર કરાયેલ મહેસૂલી ગામ.

(2) શબ્દો અને અભિવ્યક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ આ નિયમોમાં વ્યાખ્યાયિત નથી અને અધિનિયમમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા છે તેઓને અનુક્રમે અધિનિયમમાં સોંપેલ અર્થો હોવા જોઈએ.

Land Grabbing Advocate in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Best Lawyer for Land Grabbing Case in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 1. અરજી કરવાની પ્રક્રિયા.-

(1) વિવાદિત જમીન જ્યાં આવેલી છે તે વિસ્તાર પર અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતા જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ અથવા પોસ્ટ દ્વારા અરજી રજૂ કરવામાં આવશે.

(2) દરેક અરજી નિયત ફોર્મમાં કરવામાં આવશે અને અરજદાર દ્વારા તેની યોગ્ય રીતે સહી અને ચકાસણી કરવામાં આવશે.

(3) દરેક અરજીની સાથે તમામ દસ્તાવેજોની સાચી નકલો ત્રિપુટીમાં હોવી જોઈએ, જે દરેક પૃષ્ઠ પર અરજદારે આધાર રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે તેના પર યોગ્ય રીતે સહી કરેલ હોવી જોઈએ. IV-B Ex.-463 463-1 463-2 ગુજરાત સરકાર ગેઝેટ એક્સ. 16-12-2020 [ભાગ IV-B

(4) અરજીની સ્વીકૃતિની રસીદ આપવામાં આવશે અને આ હેતુ માટે જાળવવામાં આવેલા રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવામાં આવશે.

 

 1. અરજી ફી. – આ અધિનિયમ હેઠળની દરેક અરજી, રૂ.ની અરજી ફી સાથે હોવી જોઈએ. 2000/- માત્ર, ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ચૂકવવાના રહેશે.

 

 1. સમિતિ દ્વારા તપાસ. –

(1) અરજી મળ્યા પછી, કલેક્ટર સંબંધિત પ્રાંત અધિકારી અને/અથવા યોગ્ય માનવામાં આવે તે પોલીસ અધિકારી સહિત અન્ય કોઈપણ અધિકારીને તપાસ સોંપશે.

(2) સરકારી જમીનના કિસ્સામાં અથવા કથિત રીતે જમીન પચાવી પાડનાર વ્યક્તિ માથાભારે વ્યક્તિ હોય તેવા કિસ્સામાં, કલેક્ટર અથવા રાજ્ય સરકાર સ્વ-મોટો સંજ્ઞાન લઈ શકે છે અને ત્યારબાદ પેટા-નિયમ (3) અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ) થી (10).

(3) અરજી મળ્યા પછી, પ્રાંત અધિકારી અથવા અધિકારી કે જેમને અરજીનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે તે સંબંધિત અધિકારીઓને 5 દિવસમાં સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે તેમના દ્વારા જારી કરાયેલ તમામ વિગતો અને પરવાનગી ધરાવતો અહેવાલ રજૂ કરવા કહેશે.

(4) અલગ-અલગ સત્તાવાળાઓ પાસેથી મળેલા અહેવાલો અને રેકોર્ડના આધારે અરજદારની પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે; અને જમીનનું શીર્ષક સ્થાપિત કરી શકાય કે કેમ તે અંગે નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવશે.

(5) પ્રાંત અધિકારી દ્વારા અથવા જે અધિકારીને અરજીનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે તે દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે કે શું પ્રશ્નમાં રહેલી જમીન પર દબાણ, ધમકી, ધાકધમકી અને કપટના ઉપયોગથી અનધિકૃત રીતે કબજો કરવામાં આવ્યો છે કે કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અથવા છેતરપિંડી, છેતરપિંડી અને/અથવા બનાવટી દ્વારા;

(6) પ્રાંત અધિકારી અથવા કલેક્ટર દ્વારા અધિકૃત અધિકારીએ અરજી મળ્યાની તારીખથી 21 દિવસમાં કલેક્ટરને અંતિમ અહેવાલ સુપરત કરવો પડશે. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવશે કે કાયદા હેઠળ પ્રથમદર્શી કેસ સ્થાપિત થયો છે કે નહીં; કમિટી જો જરૂરી જણાય તો વધુ તપાસ માટે પણ કહી શકે છે.

(7) બિનઅધિકૃત રીતે, સરકાર દ્વારા કોઈપણ વ્યક્તિને ફાળવવામાં આવેલી અથવા લીઝ પર આપવામાં આવેલી જમીનનો સતત કબજો હોવાના કિસ્સામાં, સક્ષમ અધિકારી દ્વારા રદ કરવામાં આવે છે અથવા લીઝની મુદત પૂરી થાય છે અને તેના માટે અરજીનું નવીકરણ હેઠળ નથી. વિચારણા તો આવા સંજોગોમાં સમિતિ આવા કૃત્યને જમીન પડાવી લેવાનું વિચારી શકે છે.

(8) સમિતિ તપાસ અહેવાલ પર વિચાર કરશે અને 21 દિવસમાં FIR દાખલ કરવા સહિતની આગળની કાર્યવાહી નક્કી કરશે.

(9) જલદી કમિટી પોલીસને FIR દાખલ કરવા માટે નિર્દેશ આપે છે, તે 7 કામકાજના દિવસોમાં દાખલ થવી જોઈએ.

(10) સંબંધિત તપાસ અધિકારી પ્રથમ માહિતી અહેવાલની તારીખથી 30 દિવસની અંદર વિશેષ અદાલત સમક્ષ અંતિમ અહેવાલ ફાઈલ કરશે.

Best Advocate for Land Grabbing Act Case in Gujarat | 9925002031 | Top Lawyer for Land Grabbing Case in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 1. સમિતિની સત્તાઓ અને કાર્યો.-

(1) સમિતિ પંદર દિવસમાં ઓછામાં ઓછી એક વાર, અધ્યક્ષ નક્કી કરી શકે તેવા સમયે અને સ્થાને મળશે;

(2) જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા નિયત ફોર્મમાં પ્રાપ્ત થયેલી તમામ અરજીઓ/ફરિયાદો સભ્ય સચિવ દ્વારા સમિતિ સમક્ષ મૂકવામાં આવશે;

(3) સમિતિ તપાસ અહેવાલની તપાસ કરશે અને આગળની કાર્યવાહી નક્કી કરશે અને જો યોગ્ય જણાય તો કલમ 9 હેઠળ કોર્ટની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે કેસને સ્પેશિયલ કોર્ટમાં મોકલશે અને સમિતિના નિર્ણયની જાણ અરજદારને કરવામાં આવશે. ભાગ IV-B]

ગુજરાત સરકાર ગેઝેટ એક્સ., 16-12-2020 463-3

 1. કેસોનો સંદર્ભ આપવા માટે વિશેષ અદાલતની સત્તા. –

સ્પેશિયલ કોર્ટ, એક્ટની કલમ 9 (1) હેઠળ, કોર્ટ દ્વારા સુઓ-મોટો અથવા કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા કોર્ટમાં કરાયેલી અરજી પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હોય તેવી કોઈપણ બાબત સમિતિનો સંદર્ભ લઈ શકે છે અને પૂછી શકે છે. નિયમ 5 મુજબ સમિતિ તરફથી ચકાસણી અહેવાલ.

 

Experience Advocates for Land Grabbing Case in Gujarat | 9925002031 | Famous Lawyers for Land Grabbing Case in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

ફોર્મ [નિયમ 3 (1) જુઓ] અરજીનું ફોર્મ

 

પ્રતિ,

જિલ્લા કલેક્ટર,

અમદાવાદ, ગુજરાત.

 

 1. અરજદારનું પૂરું નામ………………………………………………..
 2. પિતા/પતિનું નામ…………………………………..
 3. સરનામું:- (a) પ્લોટ નંબર/ બ્લોક નંબર/ મકાન નંબર…………………………………….. (b) વિસ્તાર…………………………………. ……… (c) ગામ…………………………………. ……… (ડી) તાલુકા………………………………. …….. (e) જિલ્લો …………………………………. ……
 4. પ્રતિવાદી(ઓ)નું નામ અને સરનામું:- (a) નામ ……………………………. …………… (b) પિતા/પતિનું નામ………………………….. …………….. (c) પ્લોટ નંબર/ બ્લોક નંબર/ મકાન નંબર…………………. ………………….. (ડી) વિસ્તાર…………………… …………………… (e) ગામ ………………………….. ………………… (f) તાલુકો………………………….. ………………… (g) જિલ્લો …………………………….. ……………….
 5. કથિત રીતે પચાવી પાડવામાં આવેલ જમીનની વિગતવાર વિગતો:- (a) સર્વે નંબર……………………………………… (b) સિટી સર્વે નં…………………………… …………… (c) વોર્ડ નં…………………………… …………… (ડી) બ્લોક નં…………………………… …………… (e) TP/FP નંબર………………………….. …………….. (f) ગામ…………………………… …………… (g) તાલુકો…………………………… …………. (h) જીલ્લો………………………….. …………
 6. જમીનની જંત્રી કિંમત (રૂ.માં)………………………….. ……
 7. જમીન પર કોઈ મકાન અથવા બાંધકામ છે કે કેમ …………………………. 463-4 ગુજરાત સરકાર ગેઝેટ EX., 16-12-2020 [ભાગ IV-B
 8. દાવા અંગેના તમામ સંબંધિત તથ્યોનું સંક્ષિપ્ત નિવેદન (જો જરૂરી હોય તો, વધારાની શીટ ઉમેરી શકાય છે)…………………………………………………………………………………….
 9. ઉમેરવા માટે પ્રસ્તાવિત પુરાવાનો સારાંશ…………………………….
 10. દસ્તાવેજોની સાચી નકલો જેના પર આધાર રાખે છે…………………………….
 11. મિલકતને ઓળખવા માટે અન્ય સંબંધિત વિગતો……………………….
 12. કોઈપણ અન્ય વિગતો કે જે અરજદાર આપવા માંગે છે…………

 

અમદાવાદ માં ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ | 9925002031 । લેંડ ગ્રેબીંગ એક્ટ કેસના એડવોકેટ અમદાવાદ ગુજરાત । વકીલ પરેશ એમ મોદી

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ માં શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ છે, તેમની મુખ્ય ઓફિસ અમદાવાદ ગુજરાત ખાતે છે, તેઓ ગુનાહિત કેસોને, જેવાકે પોક્સો એક્ટ,  ડ્ર્ગ્સ ના કેસો,  ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ,  ફ્રોડ, પાસા, મની લેંન્ડીગ એક્ટના કેસો જેવા વિવિધ  ફોજદારી કેસોને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા અને FIR, ચાર્જશીટ, પંચનામા રિપોર્ટ, સાક્ષીઓ, FSL અધિકારીઓ સહિત સ્થળ સમય અને લોકોની હાજરી, અન્યોની સંડોવણી, સામગ્રીની શોધ અને પુનઃપ્રાપ્તિ અને બીજી ઘણી બાબતો માં વિગતવાર શોધ તથા ઉલટ તપાસ  કેવી રીતે કરવી તે સારી રીતે જાણે છે. તે ભારતીય દંડ સંહિતા અને અન્ય કાયદા અને તેના અધિનિયમોની વિવિધ પ્રકારની કલમોમાં સાક્ષીઓ, ફરિયાદી અને તપાસ પોલીસ અધિકારીઓના નિષ્ણાત ક્રોસ એક્ઝામિનર છે.

ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ એક્ટ કેસ માટેના જાણીતા વકીલ । 9925002031 । અમદાવાદામાંં લેંડ ગ્રેબિંગ કેસના સોલ્યુશન માટેના એડવોકેટ । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

તેઓ અમદાવાદ ના ટોચના વકીલોમાં અમદાવાદ ના ટોચના વકીલ છે, તમે કહી શકો છો કે તેઓ અનુભવમાં ટોચના છે. અમદાવાદ ના ટોચના વકીલોમાં અમદાવાદ ના એડવોકેટ છે, ગુજરાત લેંડ ગ્રેબિંગ એક્ટ 2020 ના કાય્દા માટે તેઓ ખાસ કરીને તેઓ અમદાવાદ  વડોદરા સુરત નડિયાદ ખેડા આણંદ ધોળકા ગાંધીનગર મહેસાણા કલોલ અને અન્ય ઘણી સેશન કોર્ટ તેમજ આગોતરા જામીનના કેસો, હંગામી જામીનના કેસો, રેગ્યુલર જામીન માટે જિલ્લા કોર્ટમાં ફોજદારી જામીનની બાબતોને લગતા કેસો ને સંભાળે છે. તેઓ વિવિધ ક્રીમીનલ કેસો, આગોતરા જામીન, રેગ્યુલર જામીન, સક્સેસીવ જામીન,  અનુગામી જામીનના કેસો જોઈ રહ્યા છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ફોજદારી કેસો ખાસ કરીને આગોતરા જામીન અને રેગ્યુલર જામીન ની બાબતો માટે ગુજરાત રાજ્યની વિવિધ સેશંસ કોર્ટ તથા ગુજરાત હાઈકોર્ટના અનુભવી એડવોકેટ છે. વકીલ સાહેબને રુંબરુ મળવુ હોય તો તેમની એપોઇંટ્મેંટ બુક કરવા હાલ જ તેમન મોબાઈલ ઉપર ફોન કરો, મો, 9925002031.

Author: Advocate Paresh M Modi

As a law firm, Advocate Paresh M Modi is having a team of expert Advocates who provide expert advice and guide the clients on the complicated issues of court proceedings in India. Our law firm has been advising clients to adopt a systematic approach as per the provisions of the law and the requirements of the statute. Being the Best Advocate in Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi has been serving the clients according to the provisions of law as Advocate Paresh M Modi is an Experienced Lawyer in Gujarat.Paresh M Modi and his associates have been rendering excellent work owing to their experience in Gujarat High Court for more than 7 years together and having established themselves as a seasoned advocate in the High Court of Gujarat by dealing with various matters in a different fields. It has been made possible to see that the client in any corner of the State of Gujarat could get genuine legal advice and the presence of a lawyer on account of the association with Advocates in various cities of the State of Gujarat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

People Also Search For :

Advocate for Land Grabbing Case in Ahmedabad Gujarat, Advocate for Land Grabbing Case in Gujarat, Advocate for Land Grabbing Matter in Gujarat, Advocates for Land Grabbing Case in Ahmedabad Gujarat, Advocates for Land Grabbing Case in Gujarat, Advocates for Land Grabbing Matter in Gujarat, Attorney for Land Grabbing Act Case in Gujarat, Attorney for Land Grabbing case in Ahmedabad Gujarat, Attorney for Land Grabbing Case in Gujarat, Attorney for Land Grabbing matter in Gujarat, Best Advocate for Land Grabbing in Gujarat, Best Advocates for Land Grabbing in Gujarat, Best Attorney for Land Grabbing in Gujarat, Best Expert Lawyer for Land Grabbing in Gujarat, Best Lawyer for Land Grabbing in Gujarat, Best Lawyers for Land Grabbing in Gujarat, Best Vakil for Land Grabbing in Gujarat, Expert Lawyer for Land Grabbing case in Ahmedabad Gujarat, Expert Lawyer for Land Grabbing Law Case in Gujarat, Expert Lawyer for Land Grabbing Law Cases in Gujarat, Expert Lawyer for Land Grabbing Matter in Gujarat, Land Grabbing Act Advocate in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Act Advocate in Gujarat, Land Grabbing Act Advocates in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Act Advocates in Gujarat, Land Grabbing Act Attorney in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Act Attorney in Gujarat, Land Grabbing Act Expert Lawyer in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Act Lawyer in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Act Lawyer in Gujarat, Land Grabbing Act Lawyers in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Act Lawyers in Gujarat, Land Grabbing Act Vakil in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Act Vakil in Gujarat, Land Grabbing Advocate in Gujarat, Land Grabbing Advocates in Gujarat, Land Grabbing Case Advocate in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Case Advocates in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Case Attorney in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Case Lawyer in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Case Lawyers in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Case Vakil in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Expert Lawyer in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Law Advocate in Gujarat, Land Grabbing Law Advocates in Gujarat, Land Grabbing Law Attorney in Gujarat, Land Grabbing Law Expert in Ahmedabad Gujarat, Land Grabbing Law Expert in Gujarat, Land Grabbing Law Expert lawyer in Gujarat, Land Grabbing Law Lawyer in Gujarat, Land Grabbing Law Lawyers in Gujarat, Land Grabbing Law Vakil in Gujarat, Land Grabbing Lawyer in Gujarat, Land Grabbing Lawyers in Gujarat, Lawyer for Land Grabbing Case in Ahmedabad Gujarat, Lawyer for Land Grabbing Case in Gujarat, Lawyers for Land Grabbing Case in Ahmedabad Gujarat, Lawyers for Land Grabbing Case in Gujarat, Lawyers for Land Grabbing Matter in Gujarat, Top Advocate for Land Grabbing in Gujarat, Top Advocates for Land Grabbing in Gujarat, Top Attorney for Land Grabbing in Gujarat, Top Expert Lawyer for Land Grabbing in Gujarat, Top Lawyer for Land Grabbing in Gujarat, Top Lawyers for Land Grabbing in Gujarat, Top Vakil for Land Grabbing in Gujarat, Vakil for Land Grabbing Act Case in Gujarat, Vakil for Land Grabbing Case in Ahmedabad Gujarat, Vakil for Land Grabbing Case in Gujarat, Vakil for Land Grabbing matter in Gujarat, અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના લેન્ડ રેવન્યુ એડવોકેટ, અમદાવાદ ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ વકીલ, અમદાવાદ ગુજરાતમાં જમીન કબજે કરવાના કેસની કાર્યવાહી માટેના વકીલ, અમદાવાદ ગુજરાતમાં જમીન પડાવી લેવાના કેસના વકીલ, અમદાવાદ ગુજરાતમાં જમીન હડપ કરનાર મેટરના વકીલ, અમદાવાદ ગુજરાતમાં ટોપ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ વકીલ, અમદાવાદ ગુજરાતમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ કેસના એડવોકેટ, અમદાવાદ ગુજરાતમાં શ્રેષ્ઠ જામીન વકીલ, અમદાવાદમાં મારા નજીકના લેન્ડ ગ્રેબિંગ કેસના એડવોકેટ, અમદાવાદમાં મારી નજીક જમીન હડપના કેસ માટેના વકીલ, અમદાવાદમાં મારી નજીકના જામીન કેસના વકીલ, ગુજરાતમાં જમીન પડાવી લેનાર કેસના વકીલ, ગુજરાતમાં જમીન પડાવી લેવાના કેસ માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ, ગુજરાતમાં જમીન હડપ કરનાર કેસના વકીલ, જમીન પચાવી પાડવા માટેના કેસના અમદાવાદમાં હાઈકોર્ટના એડવોકેટ, જમીન પચાવી પાડવા મામલે અમદાવાદમાં હાઈકોર્ટ વકીલ, જમીન પચાવી પાડવાના કેસમાં અમદાવાદમાં મારા નજીકના વકીલો, જમીન હડપ કરવાના મામલે અમદાવાદમાં હાઈકોર્ટના વકીલ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ એડવોકેટ્સ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ વકીલનો સંપર્ક નંબર